Instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów

Instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych dla prosumentów (m.in. domy jednorodzinne) :

  • bezpłatna wizyta u klienta celem opomiarowania dachu lub działki
  • bezpłatny dobór mocy elektrowni (optymalizacja kosztowa)
  • bezpłatne projekty instalacji w PV Sol Expert oraz kosztorysy ofertowe
  • kompleksowy montaż w syst. „pod klucz”
  • procedury zgłoszenia mikroinstalacji w OSD
  • procedury pozyskania dotacji (30-40%)
  • sprzęt techniczny jedynie od najlepszych producentów (panele z firm 1-5 na świecie, falowniki i systemy montażowe renomowanych firm zachodnioeuropejskich).
  • Instalatorzy z wieloletnim doświadczeniem

Dzięki wprowadzonej od pocz. 2017r zasadzie bilansowania energii elektrycznej, prosumenci mogą odzyskiwać nadwyżki energii produkowanej (magazynowanej w sieci bez limitu ilościowego), płacąc jedynie 20% za koszt magazynowania.

instalacja solarna- oszczędności
Ogniwa fotowoltaiczne- wizualizacja
Wstępna koncepcja paneli solarnych na stromym dachu
Kalkulator mocy: Rachunek miesięczny za prąd: zł.
Bez fotowoltaiki Z fotowoltaiką
Średnie roczne zużycie
Rachunek roczny
Moc PV
Oszczędność roczna
Koszt instalacji
Okres zwrotu bez dotacji:
Okres zwrotu z 40% dotacją:
Koszt instalacji : 4500 zł za 1kWp *)Kalkulacja dla warunków przy dachu skierowanym na południe.