Google+ Realizacje firmy Pro-Sun | Zobacz nasze inwestycje

1. Dywilan - 08/2014

Firma Pro-Sun Sp. z o.o. z Łodzi, wespół z partnerem niemieckim – firmą HansesunGmbH  (grupa SIG Solar) oraz firmą TELVID wybudowała w Łodzi dachową elektrownię fotowoltaiczną o mocy 140,76 kWp. Inwestorem jest łódzka firma Dywilan SA, a instalacja powstała na dachu płaskim hali produkcyjnej inwestora w Łodzi. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w dniu 24 lipca 2014, a inwestycja została oddana do użytku i uruchomiona zgodnie z pierwotnie planowanym terminem - 14 sierpnia 2014. Instalacja została – jako jedna pierwszych tak dużych w Polsce – przyłączona do sieci energetycznej.

Zgodnie z zawartym kontraktem, do budowy elektrowni użyto  :
- 552 szt paneli polikrystalicznych PV SunEarth o mocy 255Wp
i sprawności 15,36%,
- 6 szt. inwerterów Platinum 22000 TLD o mocy 21,6 kW po stronie DC
(max. moc PV 24,0kWp)
- system montażowy na dach płaski o nachyleniu 15st firmy Hartmann
Do komunikacji i monitoringu zastosowany zostanie system Solar Log 2000.

Energia z elektrowni PV przeznaczona zostanie głównie na potrzeby własne inwestora, ew. nadwyżki sprzedawane będą do sieci energetycznej za pośrednictwem własnej stacji trafoSN. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 139,8 MWh, z 1 kWp mocy planuje się uzyskać energię 993,6 kWh rocznie.

Panele ułożone zostały na powierzchni ok. 2800 m2 (dach płaski).
Na budowę elektrowni PV inwestor uzyskał dofinansowanie z WFOŚ w Łodzi.

2. Gmina Nowa Sucha 22,26 kWp - 07/2017 - monitoring instalacji online

3. Gmina Nowosolna 6,6 kWp - 07/2018 - monitoring instalacji online

4. Hydrofornia Żytowice 20,25 kWp - 10/2018 - monitoring instalacji online

5. SP Bratoszewice 12,10 kWp - 05/2019 - monitoring instalacji online

6. SP Niesułków 6,00 kWp 08/2019 - monitoring instalacji online

7. Hydrofornia Rydzyny 21,45 kWp - 11/2019 - monitoring instalacji online

8. Urząd Miejski Stryków 6,19 kWp - 11/2019 - monitoring instalacji online

9. Instalacje na domach jednorodzinnych i firmach w zakresie mocy 5-200kWp - kilkaset realizacji (do 12.2019)