Kotły elektrodowe

Kotły elektrodowe ECO POWER

Kotły elektrodowe to nowa, energooszczędna technologia ogrzewania domów jednorodzinnych oraz innych obiektów o pow. do 1000m2. Do ogrzewania wykorzystywana jest energia elektryczna, która w drodze procesu chemicznego zachodzącego w kotle, ogrzewa wewnętrzny obieg kotła, a stamtąd poprzez wymiennik ciepła, ciepło kierowane jest do instalacji grzewczej w budynku lub do bufora – zasobnika, w którym magazynowana jest energia cieplna. Najlepsze efekty osiąga się, gdy podgrzewanie bufora następuje w nocy, w taniej taryfie G12, wówczas koszt ogrzewania może być nawet niższy niż przy pompie ciepła. Wydatek inwestycyjny to ok 70% wydatku na pompę ciepła. Technologia jest bezgłośna i charakteryzuje się dużą trwałością, potwierdzoną 25-letnią gwarancją producenta. Przy współpracy z domową instalacją fotowoltaiczną, bufor z ciepłą wodą spełnia także funkcję magazynu energii, dzięki czemu nadmiarowa energia nie jest wysyłana do sieci, lecz wykorzystywana do zagrzania bufora, który zapewni darmowe ogrzewanie domu w nocy.