Google+ Projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Projekty Pro-Sun

Galeria

Projekty fotowoltaiczne

Do projektowania instalacji fotowoltaicznych wykorzystujemy licencjonowanie oprogramowanie PV Sol Expert (najczęściej stosowane narzędzie np. w Niemczech). Dodatkowo, dla projektów o mocy > 50 kWp, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, prowadzimy cały ten proces z uwzględnieniem  :

  • Optymalizacji mocy planowanej elektrowni, audyt energetyczny
  • Wykonanie pełnego projektu budowlane (przy mocy inst. > 50kWp) + prowadzenie procedury pozwolenia na budowę oraz wszelkich uzgodnień (w tym WZ, decyzje środowiskowe, mapy dla celów projektowych, audyty energetyczne itp.)
  • Wykonanie analizy konstrukcji dachu przez konstruktora z uprawnieniami (przy inst. dachowych)
  • Przygotowanie raportu środowiskowego (przy inst. Gruntowych)
  • Wykonanie pełnego projektu wykonawczego strony AC (trafostacja, drogi kablowe)
  • przygotowanie wszelkiej dokumentacji do OSD (wniosek o warunki przyłączenia, ew. zgłoszenie przyłączenia do sieci mikroinstalacji) oraz prowadzenie wszelkich uzgodnień
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dotacji z WFOŚiG lub programu RPO woj. Łódzkiego oraz prowadzenie procesu aplikacyjnego
  • prowadzenie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę

Powrót