Google+ Projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Projekty Pro-Sun

Galeria

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych

Do projektowania instalacji fotowoltaicznych wykorzystujemy licencjonowanie oprogramowanie PV Sol Expert (najczęściej stosowane narzędzie np. w Niemczech). Dodatkowo, dla projektów o mocy > 50 kWp, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, prowadzimy cały ten proces z uwzględnieniem  :

  • Optymalizacji mocy planowanej elektrowni, audyt energetyczny
  • Wykonanie pełnego projektu budowlane (przy mocy inst. > 50kWp) + prowadzenie procedury pozwolenia na budowę oraz wszelkich uzgodnień (w tym WZ, decyzje środowiskowe, mapy dla celów projektowych, audyty energetyczne itp.)
  • Wykonanie analizy konstrukcji dachu przez konstruktora z uprawnieniami (przy inst. dachowych)
  • Przygotowanie raportu środowiskowego (przy inst. Gruntowych)
  • Wykonanie pełnego projektu wykonawczego strony AC (trafostacja, drogi kablowe)
  • przygotowanie wszelkiej dokumentacji do OSD (wniosek o warunki przyłączenia, ew. zgłoszenie przyłączenia do sieci mikroinstalacji) oraz prowadzenie wszelkich uzgodnień
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji dotacji z WFOŚiG lub programu RPO woj. Łódzkiego oraz prowadzenie procesu aplikacyjnego
  • prowadzenie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę

Na czym polega projektowanie instalacji fotowoltaicznych?

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych obejmuje kilka etapów. Na początku zbieramy dane dotyczące orientacji budynku względem słońca, zużycia prądu, rodzaju i wymiarów dachu oraz rodzaju poszycia dachu. Następnie tworzymy projekt budynku, zaznaczając jego umiejscowienie względem stron świata oraz elementy konstrukcyjne znajdujące się na dachu. Następnie ustalamy moc instalacji, tak by była w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie na energię, oraz planujemy rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu, dobieramy falowniki, zabezpieczenia, system montażowy do paneli, planujemy drogi kablowe. Profesjonalne projektowanie instalacji fotowoltaicznych pozwala stworzyć instalację spełniającą indywidualne potrzeby klienta.

Powrót