Finansowanie Instalacji Fotowoltaicznych

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych

Oferujemy finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla klientów prywatnych oraz dla firm z aktualnie dostępnych programów dostępnych na rynku finansowym, uwzględniających dotacje. Z uwagi na zmienność programów oraz ich zwykle krótkoterminową dostępność realizujemy :
  • indywidualne dopasowanie programu finansowego do danego projektu
  • programy w obszaru pomocy regionalnej lub krajowej
  • programy z naborem w trybie ciągłym lub w tzw. przedziałach czasowych
  • programy sektorowe i branżowe (np. przedsiębiorcy, rolnicy itp)
  • programy konkursowe lub niekonkursowe
  • możliwość łączenia różnych zadań inwestycyjnych (np. fotowoltaika + ogrzewanie termoszczędne + termomodernizacja)
  • przygotowanie dokumentacji wniosku, niezbędnych projektów, w tym audytu energetycznego