Magazyny energii – co to jest, czy się opłaca i jakie dofinansowanie można uzyskać?

Magazyn energii umożliwia zdecydowanie efektywniejsze wykorzystanie źródeł odnawialnych. Pozwala także uzyskać większą niezależność energetyczną – w przypadku awarii w systemie energetycznym magazyny mogą dostarczać energię niezbędną do utrzymania działania krytycznej infrastruktury. Aby zgłębić zagadnienie, warto dowiedzieć się więcej na temat tego, czym są magazyny energii do fotowoltaiki i jakie są ich rodzaje. Przedstawimy opłacalność inwestycji w tego typu sprzęt oraz dostępne dotacje na magazyny energii.

magazyn energii

Czym jest magazyn energii do fotowoltaiki?

Magazyn energii to urządzenie akumulujące energię elektryczną wyprodukowaną przez system solarny. Magazynowanie energii to kluczowa kwestia w kontekście odnawialnych źródeł energii, które charakteryzują się zmiennością produkcji w zależności od warunków atmosferycznych. Za sprawą magazynów energii elektrycznej możliwe jest zachowanie stabilności sieci energetycznej oraz zwiększenie niezależności od zewnętrznych dostawców prądu. Wynika to z faktu, że użytkownik ma możliwość korzystania z energii słonecznej również w przypadku ograniczonej efektywności systemu czy to w nocy, czy w pochmurne dni. Wszystko za sprawą magazynowanych nadwyżek.

Rodzaje magazynów energii do fotowoltaiki

Technologia magazynowania energii jest rozwijana od wielu lat, przez co dzisiaj dostępne są różnorodne rozwiązania. Najpowszechniej wykorzystuje się dzisiaj magazyny bateriowe, których praca opiera się na akumulatorach litowo-jonowych. Umożliwiają one efektywne gromadzenie nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele słoneczne.  Wybór odpowiedniego rodzaju magazynu energii elektrycznej zależy od indywidualnych potrzeb, możliwości technicznych oraz celów ekonomicznych użytkownika.

Magazyny energii wysokonapięciowe i niskonapięciowe 

Magazyny energii wysokonapięciowe i niskonapięciowe różnią się głównie napięciem, przy którym pracują. Wpływa ono na ich zastosowania, wydajność oraz koszty. Modele wysokonapięciowe działają przy napięciach rzędu kilkuset woltów lub wyższych. Jest to typowe dla dużych instalacji przemysłowych. Magazyny niskonapięciowe zwykle pracują poniżej 100 woltów, przez co częściej są wykorzystywane w zastosowaniach domowych.

Kiedy opłaca się magazyn energii?

Inwestycja w magazyn energii opłaca się w przypadku większości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw korzystających z instalacji fotowoltaicznych lub innych odnawialnych źródeł energii. Magazyn energii do fotowoltaiki jest odpowiednim rozwiązaniem, gdy produkcja energii znacznie przekracza bieżące zapotrzebowanie. Dochodzi do tego w słoneczne dni przy wykorzystaniu efektywnych paneli słonecznych. W ciągu dnia często nie sposób wykorzystać całą wyprodukowaną energię, natomiast nocą i w pochmurne dni produkcja może być niewystarczająca. Wykorzystanie magazynu energii elektrycznej sprawdza się w przypadku wysokich taryf za energię elektryczną. Natomiast przedsiębiorstwa dzięki magazynom energii do fotowoltaiki mogą czerpać dodatkowe przychody poprzez udział w programach balansowania sieci.

lightbulb-3104355_1280

Taryfa zmienna a magazyn energii do fotowoltaiki

W sierpniu 2024 roku zmianie ulegnie sposób rozliczania użytkowników energii z dostawcami. Zostanie wprowadzona taryfa zmienna. Innymi słowy, koszt zużycia 1 kW prądu będzie się nieustannie zmieniał. Dla prosumentów oznacza to de facto konieczność wyposażenia się w magazyn energii elektrycznej. Bez tego sprzętu użytkownik straci kontrolę nad zyskiem ze sprzedaży nadwyżek i kosztem odkupywania energii. Natomiast dysponując magazynem, można będzie dodatkowo oszczędzić, każdorazowo decydując, co jest aktualnie korzystniejsze – odprowadzenie energii do magazynu czy też odsprzedaż jej do sieci.

Dofinansowanie na magazyny energii

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się programy dofinansowań na magazyny energii elektrycznej. Poniżej przedstawiamy dostępne obecnie dotacje na magazyny energii.

Mój Prąd

Priorytetowy program Mój Prąd zapewnia kompleksowe wsparcie dla osób prywatnych, planujących zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. W 5. edycji programu można było uzyskać nawet 16 000 zł dofinansowania na magazyn energii elektrycznej. Aktualnie trwają prace nad kolejną edycją programu. Ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska poinformowała, że nacisk na wsparcie inwestycji w magazyny energii będzie jeszcze większy niż poprzednio.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze również jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Głównym celem wsparcia jest w tym przypadku poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Beneficjenci otrzymują wsparcie na wymianę nieefektywnych źródeł energetycznych. Możliwe jest też uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet 135 000 zł. Program przewiduje też dofinansowanie na fotowoltaikę, w tym na magazyn energii, w wysokości do 15 000 zł.

Agroenergia

Program Agroenergia jest dedykowany rolnikom i przedsiębiorstwom działającym w sektorze agro, którzy chcą zainwestować w odnawialne źródła energii, w tym w magazyny energii do fotowoltaiki. W ramach programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej 25 000 zł.

Energia Plus

Program Energia Plus” oferuje wsparcie dla przedsiębiorstw, inwestujących w projekty związane z OZE, w tym magazyny energii. Firmy mogą liczyć na dofinansowanie 85% kosztów inwestycji, z maksymalną kwotą wsparcia sięgającą nawet 300 mln zł. Dotacje z Energia Plus przyjmuje dwie formy – wsparcia bezzwrotnego i kredytowego na preferencyjnych warunkach.

Po jakim czasie zwraca się inwestycja w magazyn energii?

Okres zwrotu z inwestycji w magazyn energii jest uzależniony od szeregu czynników, takich jak: 

 

  • rodzaj systemu,
  • wielkość instalacji, 
  • koszty początkowe, 
  • aktualne ceny energii elektrycznej,
  • sposób wykorzystania zgromadzonej energii.

 

Czas zwrotu z inwestycji wynosi przeważnie od 5 do 10 lat. Wartość ta może się jednak zmniejszyć dzięki dostępnym dofinansowaniom na magazyny energii oraz dzięki korzystaniu z taryf dynamicznych, umożliwiających obniżenie kosztów zużycia energii. Ponadto jeśli ceny energii elektrycznej wzrosną, magazyn energii elektrycznej może przynieść jeszcze szybszy zwrot z inwestycji poprzez zwiększenie niezależności energetycznej i redukcję kosztów związanych z konsumpcją energii z sieci.

light-bulb-3535435_1280

Wsparcie dla magazynów energii

Inwestycja w magazyn energii to krok w stronę zwiększenia oszczędności, niezależności energetycznej oraz ekologiczności.  Aby zmaksymalizować korzyści wynikające z tej inwestycji, warto zastosować również w inne innowacyjne rozwiązania. Umożliwiają one efektywniejsze wykorzystanie wyprodukowanej energii oraz redukcję całkowitego zapotrzebowania na energię. Pompy ciepła, grzejniki energooszczędne oraz kotły elektrodowe to przykładowe rozwiązania, które polecamy zarówno inwestorom indywidualnym, jak i komercyjnym.

Pompy ciepła

Jedną z najbardziej interesujących propozycji stanowi inwestycja w pompę ciepła – urządzenie grzewcze wykorzystujące naturalne źródła ciepła. Urządzenia te przetwarzają  energię z otoczenia (powietrza, wody lub gruntu) na ciepło potrzebne do ogrzewania budynku. Idealnie współgrają z instalacjami fotowoltaicznymi, umożliwiając wykorzystanie nadwyżek energii do jeszcze znaczniejszego obniżenia kosztów eksploatacji oraz uzyskania całkowitej niezależności energetycznej. Pompy ciepła to urządzenia efektywne i ekologiczne.

Grzejniki energooszczędne

Nowoczesne grzejniki elektryczne to przykład wykorzystania innowacyjnej technologii, umożliwiającej znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Dzięki zastosowaniu naszych grzejników Nogen koszt ogrzania 1 m3 pomieszczenia może zostać obniżony nawet do kwoty 1,6 zł. Zbliża to koszty ogrzewania elektrycznego do poziomu ogrzewania ekogroszkiem czy pompą ciepła, będąc jednocześnie znacznie tańszym od ogrzewania gazowego. Grzejniki Nogen są więc doskonałym wyborem dla osób poszukujących efektywnych i ekonomicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania domu.

Kotły elektrodowe

Kotły elektrodowe to kolejna nasza propozycja w zakresie innowacyjnych i energooszczędnych metod ogrzewania. Jest to wyjątkowo atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych systemów. Nowoczesne kotły elektrodowe wykorzystują energię elektryczną do podgrzewania wody w systemie centralnego ogrzewania, osiągając przy tym bardzo wysoką efektywność, szczególnie przy wykorzystaniu taryfy nocnej. Inwestycja w kocioł elektrodowy to około 70% kosztów pomp ciepła, przy czym może oferować porównywalne, a nawet niższe koszty eksploatacji. W połączeniu z magazynem energii do fotowoltaiki technologia ta umożliwia wykorzystanie nadwyżek energii do ogrzewania bufora ciepłej wody, co przekłada się na darmowe ogrzewanie w nocy.

Magazyn energii jest inwestycją znacząco wpływającą na zmniejszenie kosztów eksploatacji, zwiększenie efektywności wykorzystania energii odnawialnej oraz podniesienie komfortu życia. Dostępne programy dofinansowania czynią tę technologię jeszcze bardziej atrakcyjną, oferując wsparcie finansowe zarówno dla gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Różnorodność dostępnych urządzeń jest dzisiaj bardzo duża, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia nie tylko w zakresie montażu, ale też już przy wyborze sprzętu. Służymy wsparciem w tym obszarze. Pomagamy również w uzyskiwaniu dotacji na magazyny energii. Skontaktuj się z nami i wybierz tanią, ekologiczną alternatywę!