Telemechanika Instalacji Fotowoltaicznych

TELEMECHANIKA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Oferujemy kompletne systemy telemechaniki dla instalacji fotowoltaicznych grupy A (od 50 do 200kWp zasilanych po Nn) oraz grupy B (pow. 200 kWp, zasilanych po SN), wymaganych przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnej (OSD) zgodnie z Warunkami Przyłączenia. Oferta obejmuje :

 • przygotowanie projektu telemechaniki oraz jego uzgodnienie z OSD
 • wykonanie i programowanie systemu telemechaniki (zgodnie z Warunkami OSD)
 • przeprowadzenie transmisji danych do systemu SCADA Operatora Sieci Dystrybucji
 • testy prawidłowości sterowania elektrownią PV przez Operatora
 • powykonawcze pomiary zabezpieczenia cyfrowego (jeśli wymagane przez OSD)
 • powykonawcze pomiary NcRfg (jeśli wymagane przez OSD)

Posiadamy certyfikaty wiodących producentów systemów telemechaniki.

Dlaczego warto postawić na telemechanikę instalacji fotowoltaicznej?

Telemechanika instalacji fotowoltaicznej przynosi wiele korzyści. Jest stosowana przede wszystkim w celu monitorowania wydajności i stanu paneli słonecznych. Dzięki niej możliwe jest zarządzanie fotowoltaiką w czasie rzeczywistym, poprzez zmiany ustawienia działania jej poszczególnych elementów.

Telemechanika pozwala na kontrolowanie takich parametrów jak:

 • ilość produkowanej energii elektrycznej,
 • poziom naładowania baterii,
 • aktualne napięcie w sieci – w falowniku, ogniwach oraz innych elementach instalacji,
 • temperatura modułów fotowoltaicznych,
 • temperatura falownika i jego aktualny status,
 • zacienienie paneli fotowoltaicznych,
 • napięcie sieciowe,
 • ogólną efektywność energetyczną,
 • poziom zużycia energii w czasie,
 • ewentualne usterki w obrębie instalacji – telemechanika pozwala na automatyczne podjęcie działań, które mają na celu przywrócenie poprawnego działania farmy fotowoltaicznej.

Systemy telemechaniki PV umożliwiają nie tylko monitorowanie danych w czasie rzeczywistym, lecz także ich gromadzenie. Historia informacji pozwala na ich analizowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają na celu zoptymalizowanie działanie systemu. Taka opcja znacznie ułatwia również identyfikację ewentualnych problemów związanych z funkcjonowaniem instalacji fotowoltaicznej.

Telemechanika PV, czyli optymalizacja pracy systemu

Telemechanika instalacji fotowoltaicznej jest ważna również ze względu na optymalizowanie wykorzystania energii elektrycznej. Umożliwia ona dostosowywanie parametrów pracy systemu do bieżących potrzeb użytkownika. Ma to znaczenie przede wszystkim w sytuacji, gdy aktualne zapotrzebowanie na energię jest zwiększone.

Telemechanika umożliwia zoptymalizowanie ponoszonych kosztów. Steruje ona panelami w taki sposób, by zwiększyć ich produkcję w momentach podwyższonego zapotrzebowania na prąd. Dzięki temu instalacja nie pobiera dużej ilości energii z sieci, która jest naturalnie droższa niż ta wyprodukowana samodzielnie. W dłuższej perspektywie czasu telemechanika PV pozwala na uzyskanie ogromnych oszczędności. Ma to ogromne znaczenie przede wszystkim w przypadku dużych farm fotowoltaicznych.

Monitoring i integracja parametrów PV

Telemechanika instalacji fotowoltaicznej jest stosowana przede wszystkim w celu monitorowania parametrów. Obejmuje ona montaż specjalnych sterowników, które zapewniają integrację wszelkich urządzeń wchodzących w skład systemu – liczników energii, zabezpieczeń elektroenergetycznych, analizatorów sieci, dataloggerów, stacji pogodowych itd. Integracja wszystkich tych elementów umożliwia dokładne kontrolowanie parametrów pracy instalacji, a co za tym idzie – regulację mocy biernej i czynnej całej farmy fotowoltaicznej.

Telemechanika PV dostosowana do potrzeb klienta

System kontroli fotowoltaiki musi zostać dostosowany do parametrów technicznych konkretnego systemu oraz potrzeb jego użytkownika. Z tego powodu projektujemy takie instalacje indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami zlecenia. Analizujemy wymagania i potrzeby klienta, a także układ, wydajność i rodzaj systemu fotowoltaicznego.

Prace nad telemechaniką instalacji fotowoltaicznej rozpoczynają się od przygotowania projektu. Uwzględnia on wszystkie czynniki związane ze zdalnym nadzorem nad systemem paneli słonecznych. Po zatwierdzeniu zaproponowanych przez nas rozwiązań przez klienta przygotowujemy dokładną wycenę oraz przechodzimy do realizacji zlecenia. Realizujemy nawet najbardziej skomplikowane systemy telemechaniki instalacji fotowoltaicznej.

Jakościowe systemy telemechaniki PV

Aby telemechanika instalacji fotowoltaicznej mogła działać prawidłowo, konieczne jest zastosowanie odpowiednich rozwiązań technologicznych. W naszej pracy wykorzystujemy wyłącznie podzespoły znanych i cenionych marek. To systemy, które uzyskały międzynarodowe certyfikaty. Pozwalają one na bezpieczne i skuteczne zarządzanie fotowoltaiką. Dzięki nim możliwe jest błyskawiczne reagowanie na jakiekolwiek problemy pojawiające się w obrębie instalacji, a także optymalizowanie ponoszonych kosztów.

Telemechanika PV to bardzo skomplikowany system, dlatego jego projektowanie i montaż powinny zostać przeprowadzone przez specjalistów. Dbamy o to, by system został zainstalowany z dbałością o najmniejsze detale. Służymy wsparciem technicznym również w późniejszym czasie, w trakcie jego użytkowania.

Zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy dla Ciebie kompletny system telemechaniki PV dostosowany do parametrów technicznych danej instalacji.