dotacje

Fotowoltaika - dotacje

Firma nasza, w odpowiedzi na oczekiwania klientów, przygotowuje kompleksowe wnioski o uzyskanie dofinansowania bezzwrotnego  (dotacje) na instalacje  fotowoltaiczne dla klientów w ramach dostępnych programów i zajmuje się nadzorem nad  całością procesu aplikacyjnego. Ponadto, dzięki zawartej umowie z bankiem CreditAgricole, oferuje w jego  imieniu  długoterminowe kredyty na takie instalacje. Taki pakiet finansowy  (dotacja + kredyt)  nie wymaga  udziału własnego  klienta.

Dotacje dla firm

1) Program WFOŚ z Łodzi. Program obejmuje pożyczkę na instalację fotowoltaiczną z możliwością jej umorzenia. Umorzenie może wynosić 15, 40 lub 45% wysokości pożyczki. W ramach pożyczki możliwe jest pokrycie nawet do 100% kosztów związanych z zakupem i montażem fotowoltaiki. Zarządzany przez WFOŚ program jest realizowany we współpracy z wybranymi bankami.
2) Energia Plus. Program przeznaczony dla przedsiębiorców, w ramach którego możliwe jest uzyskanie pożyczki na preferencyjnych warunkach, pokrywającej nawet 8% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany wkład własny to w tym przypadku co najmniej 15%. Część funduszy programu Energia Plus przeznaczony jest również na dotacje dla firm. Dotacja może pokryć maksymalnie 50% kosztów, przy czym drugą połowę kosztów musi stanowić wkład własny firmy.

Dotacje dla osób fizycznych

1) Rządowy program Czyste Powietrze, realizowany przez WFOŚ w Łodzi zapewnia bezzwrotne dotacje dla osób fizycznych. Maksymalna wysokość dotacji to 37 tys zł, pod warunkiem spełnienia warunków ubiegania się o podwyższone dofinansowanie. Warto przy tym zaznaczyć, że w 2021 roku wyraźnie podniesiono limity kwalifikujące do uzyskania podwyższonego dofinansowania. Dotacja dotyczy wymiany starych źródeł ciepła na nowe – niskoemisyjne – w tym na fotowoltaikę.
2) Program Prosument 2 to połączenie dotacji na instalacje fotowoltaiczne z kredytem na preferencyjnych warunkach. Organizowany przez NFOŚiGW program zakłada udzielanie dotacji dla osób fizycznych w wysokości do 30% wartości zakupu i montażu instalacji. Pozostała kwota jest finansowana poprzez kredyt oprocentowany 1% w skali roku.
3) Od 2019 roku, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, każdy właściciel lub współwłaściciel domku jednorodzinnego może odliczyć od dochodu (w rocznym zeznaniu podatkowym) wydatki na domową instalację fotowoltaiczną, z górnym limitem wydatków 53,0 tys. zł. Procentowo dotacja na instalacje fotowoltaiczne jest uzależniona od formy rozliczenia podatku dochodowego oraz od progu podatkowego. Tym samym może wynieść odpowiednio: 17, 19 lub 32%. Odliczenie wymaga posiadania faktury VAT i można je zrealizować w okresie max. 6 lat.

Finansowanie dla osób fizycznych

Firma Pro-Sun zawarła umowę z bankiem CreditAgricole, w oparciu o który oferuje kredyty długoterminowe oprocentowane na poziomie 4,8% rocznie na instalacje fotowoltaiczne, do 100% kwoty instalacji, max. okres kredytu to 8 lat, max. kwota kredytu to 80 tys. zł. Wszelkie formalności załatwiane są w siedzibie naszej firmy. Szczegółowa informacja w zał. folderze.

Oferta specjalna instalacji fotowoltaicznych z dotacją przeznaczona dla firm sektora spożywczego