EKOLOGIA

Ekologia

Firma Pro Sun uzyskała certyfikat GIOŚ potwierdzający zgodność jej produktów z ochroną środowiska oraz zobowiązanie do recyclingu zużytego sprzętu elektronicznego.

Ogniwa fotowoltaiczne, służące do zamiany energii słonecznej na prąd elektryczny pracują bezgłośnie i nie emitują żadnych substancji do środowiska, ani też w innych sposób go nie zakłócają. Systemy fotowoltaiczne nie wymagają żadnych przeglądów okresowych, wymian płynów itp. Z tych względów systemy te są najbardziej ekologicznym Odnawialnym Źródłem Energii