Google+ Fotowoltaika – dotacje na instalacje fotowoltaiczne. Pro-Sun

Firma nasza, w odpowiedzi na oczekiwania klientów, przygotowuje kompleksowe wnioski o uzyskanie dofinansowania bezzwrotnego  (dotacje) na instalacje  fotowoltaiczne dla klientów w ramach dostępnych programów i zajmuje się nadzorem nad  całością procesu aplikacyjnego. Ponadto, dzięki zawartej umowie z bankiem CreditAgricole, oferuje w jego  imieniu  długoterminowe kredyty na takie instalacje. Taki pakiet finansowy  (dotacja + kredyt)  nie wymaga  udziału własnego  klienta.

Dotacje dla firm

1) Program WFOŚ z Łodzi. Program oferuje pożyczkę preferencyjną oprocentowaną na 2,5%rocznie z 35% umorzeniem kapitału (tj. dotacją). Wnioski o dotacje można składać w trybie ciągłym. Program obecnie dostępny dla firm z Województwa Łódzkiego.
2) Program z Funduszy Europejskich, program regionalny dla woj. Łódzkiego (RPO) w ramach priorytetu IV.1 (gospodarka niskoemisyjna). Program dostępny w trybie konkursowym. Przewidywany termin składania wniosków : III kw. 2016. Wielkość dotacji : 45%, plus 10% dla średnich firm, plus 20% dla małych firm.

 Oferta specjalna instalacji fotowoltaicznych z dotacją przeznaczona dla firm sektora spożywczego

logo_pdf_m

Dotacje dla osób fizycznych

1) Program na termomodernizacje w WFOŚ w Łodzi. Program oferuje dotacje na instalacje fotowoltaiczne w wysokości 35% kwoty instalacji, z ograniczeniem kwotowym do 10 tys. zł. Program dostępny za pośrednictwem wyspecyfikowanych banków. Program w 2016 roku będzie dostępny w okolicach lipca 2016r.
2) Program „Prosument” w bank BOŚ Bank SA. Program oferuje 40% dotacji, na pozostałą kwotę instalacji (60%) kredyt oprocentowany 1% w skali roku. Program ma być uruchomiony w ok. lipca 2016r.

Finansowanie dla osób fizycznych

Firma Pro-Sun zawarła umowę z bankiem CreditAgricole, w oparciu o który oferuje kredyty długoterminowe oprocentowane na poziomie 4,8% rocznie na instalacje fotowoltaiczne, do 100% kwoty instalacji, max. okres kredytu to 8 lat, max. kwota kredytu to 80 tys. zł. Wszelkie formalności załatwiane są w siedzibie naszej firmy. Szczegółowa informacja w zał. folderze.