Dofinansowanie fotowoltaiki, czyli program Mój Prąd 3.0

Montaż paneli fotowoltaicznych opłaca się coraz bardziej. Rosnące ceny prądu i możliwość otrzymania dopłaty do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd to najlepsza zachęta do postawienia na darmowe źródło energii. Jeśli chcesz skorzystać z dotacji na nowoczesną instalację zamieniającą promienie słoneczne na prąd, nie zwlekaj – budżet programu jest ograniczony i musisz trzymać się określonych terminów!

Dofinansowanie fotowoltaiki 2021 – kilka kroków, które dzielą Cię od otrzymania dotacji na panele fotowoltaiczne

Program Mój Prąd powstał z myślą zarówno o tych, którzy już korzystają z fotowoltaiki, jak i o tych, którzy dopiero ją zamontują. Skorzystanie z dopłaty do fotowoltaiki jest łatwe. Wystarczy, że:

1.Zainstalujesz panele fotowoltaiczne i pozostały osprzęt służący do produkcji darmowego prądu.

Zlecając nam to zadanie, masz pewność, że stworzymy instalację, która spełni wszystkie Twoje oczekiwania – zbierzemy dane na temat orientacji budynku względem kierunku padania promieni słonecznych, stworzymy indywidualny projekt i zamontujemy panele, okablowanie, falowniki i pozostałe komponenty.

Dotacja do fotowoltaiki przysługuje również tym, którzy już produkują własny prąd – warunkiem jest przyłączenie instalacji do licznika dwukierunkowego nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. 

2.Zlecisz montaż licznika dwukierunkowego – zajmie się tym zakład energetyczny działający jako Operator Sieci Dystrybucyjnej.

Licznik dwukierunkowy służy do rejestracji ilości pobranego prądu z sieci zewnętrznej oraz jaka ilość prądu została do niej wysłana.

3.Nawiążesz współpracę z dostawcą energii.

Wystarczy, że podpiszesz umowę z zakładem energetycznym (będącym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej), na mocy której Twoja domowa instalacja zostanie przyłączona do sieci elektrycznej. Musi być to umowa kompleksowa, czyli taka, w której będą zdefiniowane również warunki wysyłania prądu wytworzonego przez panele słoneczne do sieci elektrycznej.

4.Złożysz wniosek o dofinansowanie fotowoltaiki.

By otrzymać dopłatę do fotowoltaiki, należy wypełnić stosowny wniosek – składa się go online przy pomocy Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wymaga to założenia konta na GWD (potrzebny jest do tego profil zaufany lub e-dowód), a także zeskanowania i załączenia do wysyłanego formularza kompletu dokumentów:

 • faktury lub faktur wystawionych przez wykonawcę instalacji fotowoltaicznej za jej dostawę i montaż;
 • dowodu opłacenia faktury (czyli np. potwierdzenie wykonania przelewu bankowego);
 • pisma od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, w którym znajdzie się informacja o tym, kiedy przyłączono instalację fotowoltaiczną do sieci elektrycznej.

Jeśli w imieniu inwestora wniosek składa inna osoba, musi ona dysponować pełnomocnictwem i załączyć je podczas uzupełniania danych w GWD.

O tym, czy otrzymałeś dofinansowanie, zostaniesz poinformowany e-mailem. W ten sam sposób dowiesz się, czy Twój wniosek jest kompletny i czy nie ma w nim błędów – w przypadku nieścisłości zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia.

Oprócz tego możesz też w każdej chwili sprawdzić aktualny status wniosku. Jeśli otrzymasz odmowę otrzymania dotacji, możesz ponownie złożyć wniosek – jednak będzie to zasadne tylko wtedy, kiedy usuniesz przyczynę jego odrzucenia.

Dotacja na PV Mój Prąd – kto może skorzystać z tego programu?

Program Mój Prąd, dotacja do fotowoltaiki, jest skierowany do tych, którzy chcą produkować „zieloną” energię przy pomocy własnej mikroinstalacji. Jednak, aby uzyskać dofinansowanie, należy spełniać określone warunki:

 • pieniądze z funduszu NFOŚIGW (Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) będą mogli otrzymać tylko ci, którzy zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW;
 • dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne wytwarzające prąd, by zaspokoić własne potrzeby, i które mają zawartą kompleksową umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. W takiej umowie znajdują się zapisy i postanowienia, które szczegółowo regulują wprowadzanie prądu wyprodukowanego przez fotowoltaikę do sieci elektrycznej;
 • dotacja jest przyznawana tylko z tytułu montażu fotowoltaiki – z dofinansowania nie mogą skorzystać ci, którzy chcieliby rozbudować już istniejącą instalację;
 • środki finansowe można otrzymać wyłącznie na wykonanie nowej instalacji – oznacza to, że panele słoneczne i pozostałe jej komponenty muszą być wyprodukowane w ciągu ostatnich w ciągu 24 miesięcy przed ich montażem w budynku.

Program Mój Prąd – dofinansowanie prądu produkowanego dzięki panelom słonecznym,jest przeznaczony zarówno dla właścicieli budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych. Dla NFOŚIGW najistotniejsze jest dopełnienie kwestii technicznych i formalnych, czyli podłączenie instalacji fotowoltaicznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego do licznika dwukierunkowego oraz zawarcie z nim stosownej umowy.

Ponadto jedna osoba może dostać dofinansowanie na kilka instalacji fotowoltaicznych znajdujących się w różnych budynkach. Natomiast ci, którzy otrzymali już wsparcie takiej inwestycji i dotacja ta pochodziła ze środków publicznych, nie mogą skorzystać z programu Mój Prąd.

Mój Prąd – od kiedy i do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

Terminy programu Mój Prąd są sztywne, dlatego chcąc otrzymać dopłatę do prądu, nie należy zbyt długo zwlekać z podjęciem ostatecznej decyzji. Wnioski można składać od 1 lipca 2021 roku do
22 grudnia 2021 roku.

Ostateczny termin składania dokumentów może jednak ulec zmianie. Wynika to z dużego zainteresowania programem Mój Prąd. Regulamin przewiduje udzielanie dotacji tak długo, aż nie skończy się przeznaczony na nie budżet. Dlatego osoby, które do tej pory nie zamontowały fotowoltaiki i nie złożyły odpowiedniego wniosku, a chcą skorzystać z dopłaty z NFOŚIGW, powinny jak najszybciej zgłosić się do wykonawcy realizującego takie inwestycje. 

Wysokość dofinansowania przewidywana przez program Mój Prąd – warunki finansowe

Dotacja na fotowoltaikę nie może przekroczyć 50% kosztów całej inwestycji. Jednocześnie maksymalna kwota dofinansowania wynosi 3000 zł i jest o 2000 zł niższa od tej, która była przyznawana w poprzednich edycjach programu. 

Łączny budżet przeznaczony na dopłaty do fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd wynosi 

534 mln zł – wynika z tego, że dofinansowanie będzie mogło otrzymać 178 tys. właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Jednak ze skorzystaniem z dotacji są związane także inne korzyści finansowe:

 • można ją łączyć z ulgą termomodernizacyjną, dlatego istnieje możliwość odpisania od podatku kosztów związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej;
 • nie jest ona objęta podatkiem dochodowym – beneficjent, który otrzymuje np. maksymalne dofinansowanie w wysokości 3000 zł, nie musi odprowadzać podatku od tej kwoty.

Kiedy i w jaki sposób są rozpatrywane wnioski o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych?

Rządowe dofinansowanie, fotowoltaika i możliwość obniżenia kosztów wykonania instalacji fotowoltaicznej wzbudzają spore zainteresowanie. Do GWD ciągłe wpływa wiele wniosków, a od ich liczby w danym tygodniu zależy czas oczekiwania na decyzje o przyznaniu dotacji. 

Na rozpatrzenie prawidłowo uzupełnionego, kompletnego wniosku należy czekać, licząc od dnia jego złożenia za pośrednictwem GWD:

 • do 30 dni – jeśli w danym tygodniu wpłynęło mniej niż 500 wniosków;
 • do 45 dni – w przypadku, kiedy w danym tygodniu zarejestrowano 500 -1000 wniosków;
 • do 60 dni – jeżeli w ciągu konkretnego tygodnia wpłynie od 1000 -1500 wniosków;
 • do 75 dni – jeśli w danym tygodniu wpłynie więcej niż 1500 wniosków.

Dlatego że formalności związane z dofinansowaniem dopełnia się za pośrednictwem Internetu, za tydzień przyjmuje się czas od poniedziałku do niedzieli.

Trzeba liczyć się z tym, że dokumenty wpływają do GWD w ogromnych ilościach. Ponadto NFOŚIGW ma prawo do wydłużenia terminu rozpatrywania wniosków ze względu na ich liczbę. Natomiast wypłata środków jest realizowana po pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania dotacji.

Jakie obowiązki ma beneficjent w związku otrzymaniem dotacji na fotowoltaikę?

Obowiązek korzystania z instalacji przez minimum 5 lat. 

Beneficjent programu Mój Prąd na lata 2021-2023 nie może demontować elementów instalacji przez 5 lat (jest to tzw. okres trwałości) począwszy od dnia, kiedy została mu wypłacona kwota dotacji. Sprzedając czy przekazując w drodze darowizny budynek, w którym zamontowano panele słoneczne, musi on przenieść okres trwałości na nowego nabywcę, czyli dokonać cesji praw.

Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ciągu 5 lat od otrzymania dofinansowania, rozbudowywać swoją instalację. Należy pamiętać jedynie o tym, by nie demontować tych jej elementów, które zostały dofinansowane w ramach programu Mój Prąd.

Obowiązek Informacyjny Beneficjenta.

Ten, komu przyznano dofinansowanie fotowoltaiki jest zobowiązany do tego, aby przez 5 lat od dnia wypłaty środków, informować o otrzymanej dotacji. Koszty związane dopełnieniem tego obowiązku ponosi beneficjent.

W praktyce oznacza to, że w widocznym miejscu – na fasadzie budynku, na płocie lub na ogrodzeniu – należy umieścić tabliczkę, która będzie informować o tym, skąd pochodziła część środków na wykonanie instalacji fotowoltaicznej. Zgodnie z zaleceniami tabliczka taka powinna mieć format A3, jednak jej rozmiar nie może być mniejszy niż A4. Powinna też być wykonana z trwałych tworzyw, czyli np. z metalu lub drewna. Wzory logotypów, które muszą znaleźć się na tablicy, znajdują się na witrynie internetowej programu Mój Prąd.

Program Mój Prąd – fotowoltaika, za którą zapłacisz mniej i dzięki której będziesz oszczędzać!

Dlatego że ten program cieszy się popularnością, nie należy zwlekać ani z montażem fotowoltaiki, ani ze złożeniem wniosku – pula środków przeznaczonych na dotacje jest ograniczona. Dlatego zgłoś się do nas, a my:

 1. podpowiemy Ci najlepsze rozwiązania z uwzględnieniem położenia Twojego budynku, kąta nachylenia dachu i nasłonecznienia działki. Ocenimy, czy panele powinny znaleźć się na połaci dachowej, na fasadzie, czy może na systemie wolnostojącym. Zajmujemy się tym wszystkim podczas bezpłatnej wizyta u klienta;
 2. pomożemy dopełnić wszystkich formalności, a przy tym udzielimy wsparcia w zakresie pozyskania dotacji na fotowoltaikę;
 3. montażem paneli słonecznych i pozostałych komponentów zajmą się doświadczeni instalatorzy – ponadto Twoja mikroinstalacja powstanie z komponentów tworzonych przez renomowanych producentów.

Skorzystanie z programu Mój Prąd to gwarancja obniżenia kosztów zamontowania instalacji oraz tego, że wydatki poniesione w związku z inwestycją zwrócą się szybciej. Dlatego też złóż wniosek, dopóki budżet programu nie został jeszcze całkowicie wykorzystany