Dofinansowanie fotowoltaiki dla rolnika w 2023 roku – dostępne formy wsparcia

Fotowoltaika dla rolnika to obszar, który staje się coraz intensywniej dofinansowywany. Funkcjonują różnorodne programy, które dają szansę na pozyskanie dotacji. Sprawdź, na jakie dofinansowanie fotowoltaiki dla rolnika można liczyć w 2023 roku.

Fotowoltaika dla rolnika przydatna bardziej niż kiedykolwiek

Ostatni czas to intensywny wzrost kosztów prowadzenia działalności rolniczej. Zwłaszcza w 2022 i 2023 roku prowadzenie gospodarstwa stało się wyraźnie trudniejsze niż wcześniej. W samym 2022 roku koszt paliw dla rolnictwa wzrósł o około 50%. W 2023 roku w podobnym stopniu podrożał prąd.Dlatego też fotowoltaika dla rolnika, znacznie obniżająca koszty użytkowania energii w gospodarstwie rolnym, wydaje się dzisiaj szczególnie atrakcyjną opcją. Zwłaszcza że koszty wzrosły również w wielu innych obszarach, zatem znalezienie oszczędności jest szczególnie istotne. Wystarczy wspomnieć o tym, że ceny nawozów w 2022 roku, w zależności od ich rodzaju, wzrosły w zakresie od 50 do nawet 300%.

Koszty ponoszone przez rolników już dzisiaj są bardzo wysokie. Niestety jednak jak najbardziej można spodziewać się dalszych wzrostów cen – czy to energii, czy też nawozów. Dlatego rozwiązaniem polecanym w 2023 roku jest fotowoltaika dla rolnika. Oczywiście jest to inwestycja wymagająca jednorazowego poniesienia wysokich kosztów. Niemniej wydatek ten szybko się zwraca. Co więcej, dofinansowania fotowoltaiki dla rolników w 2023 roku pozwalają istotnie zmniejszyć koszty początkowe. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, na jakie wsparcie mogą liczyć podmioty fizyczne i gospodarcze, które są zainteresowane fotowoltaiką dla rolnika w 2023 roku.

ARiMR – dotacje do fotowoltaiki

Zanim przedstawimy konkretne formy dofinansowania fotowoltaiki dla rolników w 2023 roku, wyjaśnimy, kto odpowiada za obsługę dotacji. Podmiotem tym jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest to agencja rządowa powołana w celu unowocześnienia polskiego rolnictwa, co ma prowadzić do jego wyższej wydajności, wzrostu komfortu rolników i poprawy ekologiczności w obszarze polskiego rolnictwa. Oferowane przez ARiMR dotacje do fotowoltaiki to zarówno dofinansowania bezpośrednie, jak i ulgi podatkowe oraz pożyczki. W 2023 roku fotowoltaika jest wspierana przez ARiMR poprzez kilka programów, które omawiamy w kolejnych paragrafach.

dofinansowanie ARIMR fotowoltaika

Agroenergia – największy program dofinansowania dla rolników w 2023 roku

Agroenergia to główny program wsparcia dla rolników, którzy chcą przeprowadzić modernizację energetyczną swojego gospodarstwa. Projekt powstał w 2019 roku i ma być kontynuowany do 2027 roku. Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki będą przyjmowane do końca 2025 roku. Podstawowym założeniem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych przez podmioty rolnicze, co ma się przyczynić do poprawy warunków środowiskowych i ograniczenia globalnego ocieplenia oraz ma pozytywnie wpłynąć na sytuację finansową rolników. W ramach programu Agroenergia można uzyskać dotacje na różne inwestycje, takie jak budowa biogazowni czy małej elektrowni rolniczej. W tym artykule skupimy się jednak na wsparciu inwestycji w fotowoltaikę, pompy ciepła oraz magazyny energii. Całkowity budżet programu to 200 mln zł, przy czym na dofinansowania bezzwrotne przeznaczono 80 mln, a na pożyczki 120 mln zł.

Dotacja lub pożyczka

W ramach programu Agroenergia przewidziano wsparcie fotowoltaiki dla rolnika w dwóch wariantach:

  • dotacja bezzwrotna – na przestrzeni kilku lat funkcjonowania programu poziom dotacji bezzwrotnej i warunki jej przydzielania nieco się zmieniały. Jeśli chodzi o oferowane wsparcie fotowoltaiki dla rolnika w 2023 roku, przewidziano dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 800 tys. złotych;
  • pożyczka na korzystnych warunkach – również wysokość pożyczki ulegała zmianie. Obecnie pojedynczy wnioskodawca może ubiegać się o pożyczkę w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł. Możliwe jest uzyskanie pożyczki pokrywającej 100% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka jest udzielana z oprocentowaniem równym WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie niższym niż 2% w skali roku. Czas na spłatę to okres do 15 lat.

Dla kogo fotowoltaika dla rolnika z programem Agroenergia?

Aby możliwe było uzyskanie wsparcia fotowoltaiki dla rolnika w 2023 roku, konieczne jest spełnienie kilku określonych warunków. W regulaminie programu określono jasne zasady, dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie. Warunki te prezentują się następująco:

  • wnioskodawca jest posiadaczem samoistnym bądź zależnym gospodarstwa rolnego,
  • wnioskodawca dysponuje gospodarstwem rolnym o powierzchni od 1 do 300 ha,
  • wartość gospodarstwa wynosi od 10 do 200 tys. zł,
  • gospodarstwo rolne jest prowadzone w celach zarobkowych,
  • gospodarstwo ma udokumentowane dochody z ostatnich 12 miesięcy w wysokości min. 5 tys. złotych,
  • podmiot ubiegający się o dofinansowanie dysponuje numerem identyfikacyjnym,
  • moc zainstalowanej instalacji energetycznej (instalacja fotowoltaiczna i/lub pompa ciepła) wynosi od 10 do 50 kW.

ARiMR – dotacje do fotowoltaiki z programu Energia dla wsi

Kolejne warte uwagi i oferowane przez ARiMR dotacje do fotowoltaiki pochodzą z nowego programu – Energia dla wsi. Budżet programu to aż 1 mld zł i kwota ta ma być wydatkowana w latach 2022–2030. Cel powstania programu i zakres dofinansowania są w tym przypadku podobne jak w programie Agroenergia. Udzielane dofinansowanie fotowoltaiki dla rolnika ma przyspieszyć transformację energetyczną poprzez zwiększenie ilości energii produkowanej ze źródeł odnawialnych. Wnioskodawca może uzyskać wsparcie na budowę biogazowni, elektrowni wodnej czy instalacji wiatrowej. Przede wszystkim jednak dofinansowanie dotyczy instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii. 

Dla kogo jest dofinansowanie fotowoltaiki dla rolników z Energii dla wsi

Pozornie kryteria kwalifikacji do programu wsparcia fotowoltaiki dla rolnika – Energia dla wsi są podobne jak w programie Agroenergia. Nie będziemy zatem wskazywać wszystkich konkretnych warunków. Skupimy się natomiast na różnicach. Agroenergia to program dla małych i średnich gospodarstw rolnych, które montują instalacje energetyczne o mocy nieprzekraczającej 50 kW. Natomiast Energia dla wsi wspiera rolników działających na większą skalę, którzy zdecydowali się na budowę instalacji o mocy powyżej 50 kW, jednak nie większej niż 1 MW. Zasady te dotyczą rolników będących osobami fizycznymi lub prawnymi. Nieco inne zasady są przewidziane dla spółdzielni energetycznych, które również mogą wnioskować o dofinansowanie z programu Energia dla wsi.

Wysokość i forma wsparcia

Podobnie jak program Agroenergia, również Energia dla wsi to projekt przewidujący dofinansowanie w dwóch formach. Pierwsza z nich to dotacja bezzwrotna, jednak jest ona przewidziana wyłącznie na budowę elektrowni wodnych i biogazowni. Fotowoltaika dla rolnika może zostać wsparta przez program Energia dla wsi wyłącznie w postaci zwrotnej pożyczki. Maksymalna kwota wsparcia możliwa do uzyskania w formie pożyczki to 25 mln zł. Wnioskodawca może się ubiegać o uzyskanie kwoty pokrywającej 100% kosztów kwalifikowanych. Preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M + 50 pb, przy czym nie mniej niż 1,5% w skali roku. Możliwe jest również uzyskanie bezzwrotnej dotacji do 20% kosztów zakupu i montażu oraz do 50% kosztów kwalifikowanych na magazyn energii.

solar-cells-708178_640

Ulga inwestycyjna dla rolników

W celu poprawy jakości powietrza w kraju Ministerstwo Finansów postanowiło zaoferować ulgę inwestycyjną. Jest to wsparcie fotowoltaiki dla rolników w formie umożliwienia odliczenia od podatku rolnego 25% kosztów inwestycji w termomodernizację gospodarstwa. Ze wsparcia mogą skorzystać właściciele gruntów, ich użytkownicy wieczyści oraz posiadacze samoistni gruntów, a także posiadacze gruntów własnościowych Skarbu Państwa. Ponadto płatnicy VAT mogą odliczyć całość podatku zapłaconego za inwestycję termomodernizacyjną.

Lampy solarne LED, mikroinstalacje i inne rozwiązania dla rolników

Wiesz już, jakie są dostępne formy wsparcia fotowoltaiki dla rolnika w 2023 roku. Jednak na co warto wydać uzyskane pieniądze? Z perspektywy rolników opłacalne mogą być między innymi lampy solarne LED. Są to niewielkie konstrukcje oświetleniowe połączone z panelem solarnym. Niewątpliwie lampy solarne LED to dobre rozwiązanie kwestii oświetlenia gospodarstwa rolnego. Natomiast do produkcji energii zasilającej maszyny rolnicze czy też ogrzewanie polecamy mikroinstalacje fotowoltaiczne. Rozwiązaniem godnym uwagi są też z pewnością panele BIPV, czyli zintegrowane z budynkiem – doskonale sprawdzające się w obiektach rolniczych.
Fotowoltaika dla rolnika to w dzisiejszych czasach rozwiązanie wyjątkowo korzystne, ze względu na potrzebę znalezienia oszczędności dla ostatnio mocno obciążanych finansowo gospodarstw rolniczych. Podstawowe dofinansowania fotowoltaiki dla rolników w 2023 roku to dotacja lub pożyczka z programu Agroenergia, pożyczka z projektu Energia dla wsi oraz ulga inwestycyjna w formie możliwości odliczenia części kosztów inwestycji od podatku rolnego. Możliwości wydatkowania dofinansowania jest wiele, od lamp solarnych LED przez mikroinstalacje fotowoltaiczne po BIPV.