Fotowoltaika w 2022 roku – jak będzie wyglądać program Mój Prąd 4.0

Odnawialne źródła energii stały się w ostatnich latach bardzo popularne, m.in.dzięki takim programom jak Mój Prąd. Został on zaplanowany na lata 2019–2025. W 2021 roku miała miejsce trzecia edycja programu, która zakończyła się już po trzech miesiącach ze względu na wyczerpanie budżetu. Rozpoczęcie czwartej edycji zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2022 roku. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące nowej odsłony programu. Odpowiemy na pytanie, jakie zmiany pojawią się w Mój Prąd 2022 i dla kogo jest to odpowiedni program.

Jaki cel ma program Mój Prąd 2022?

W 2019 roku ruszyła pierwsza edycja programu, a jego pierwotnym założeniem był rozwój energetyki rozproszonej. Mój Prąd odpowiada za bezzwrotne dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2kW do 10 kW. Dofinansowanie nie dotyczy działających już instalacji. W programie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które produkują energię elektryczną jedynie na własne potrzeby. Dotacja zostanie wypłacona po ukończeniu budowy instalacji oraz przyjęciu wniosku złożonego przez inwestora. 

Fotowoltaika zyskała dużą popularność dzięki bezpośrednim korzyściom związanym z użytkowaniem paneli solarnych, ale również z powodu licznych dotacji i dofinansowań, w tym aż do 5 tys. zł w ramach programu Mój Prąd.  W trakcie trwania poprzednich edycji zostało złożonych ponad 444 tys. wniosków, a moc instalacji związanych ze złożonymi wnioskami wyniosła łącznie 2,5 GW. Niewątpliwie Mój Prąd 2022 spowoduje zwiększenie liczby wniosków. Jednak kwota dofinansowania w ramach programu Mój Prąd 4.0 będzie niższa niż 5 tys. zł.

Fotowoltaika w 2022 roku, czyli zmiana systemu rozliczeń

W 2022 roku rozpocznie się kolejna edycja programu Mój Prąd 4.0, jednak będzie on zmodyfikowany ze względu na zmiany w systemie rozliczeń. Zgodnie z Ustawą o energii odnawialnej już od 1 kwietnia, fotowoltaika w 2022 roku będzie działać na innych zasadach niż dotychczas. Według nowych zasad prosumenci, którzy zainstalują panele fotowoltaiczne po pierwszym kwietnia, będą rozliczani z uwzględnieniem wartości energii, jaką wprowadzą do sieci, a nie tak jak było wcześniej, czyli według jej ilości. Aktualnie prosumenci, za każdą wprowadzoną do sieci nadwyżkę mogą odebrać przysługującą jej energię w stosunku 1:0,8. Od pierwszego kwietnia 2022 nowi właściciele fotowoltaiki będą sprzedawać nadwyżkę energii, natomiast ta, którą będą musieli pobierać w chwilach niedoboru energii słonecznej, będzie płatna według tych samych zasad co dla innych konsumentów. Zatem nowa ustawa zakłada jedynie sprzedaż nieskonsumowanej energii. Jeśli chcesz być rozliczany według starych zasad, musisz zamontować instalację oraz wysłać zgłoszenie nie później niż do 31. marca 2022 roku. Jak widać, fotowoltaika w 2022 roku otrzymuje zupełnie inne oblicze.

Program Mój Prąd 4.0 – najważniejsze informacje

Jak wiadomo, dofinansowania z programu Mój Prąd cieszyły się dużą popularnością. W pierwszym kwartale 2022 roku rusza czwarta edycja. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, musisz spełnić kilka kryteriów. Zainteresowani instalacją paneli powinni mieć status właścicieli bądź współwłaścicieli budynku, na który ma obowiązywać ulga. Najemca budynku nie może złożyć wniosku o dofinansowanie. Ulga może zostać wykorzystana na instalację fotowoltaiczną dla domu, w którym znajduje się nie więcej niż dwa mieszkania. Budynki, które nie zostały jeszcze ukończone i oddane do użytku nie podlegają uldze. 

W 2022 roku oprócz dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne, program został poszerzony o takie elementy jak dofinansowanie na:

  • punkty ładowania samochodów elektrycznych; 
  • magazyny energii elektrycznej; 
  • inteligentne systemy zarządzania energią w domu; 
  • magazyny ciepła i chłodu. 

Na program Mój Prąd 4.0 zostanie przeznaczona kwota 1 mld złotych. Inwestorzy indywidualni będą mogli uzyskać ulgę do 3 tys. złotych, czyli tak samo jak w poprzedniej edycji programu. Jednak w pierwszej i drugiej edycji kwota ta wynosiła do 5000 tys. złotych. Beneficjenci mogą liczyć na wyższe kwoty pod warunkiem, że zdecydują się również na dodatkowe rozwiązania opisane wyżej.

Wnioski o dofinansowanie fotowoltaiki w 2022 roku w ramach programu Mój Prąd 2022, można składać online. Do tego procesu niezbędne jest założenie profilu zaufanego bądź złożenie podpisu elektronicznego. Dokumenty można również składać w siedzibie NFOŚiGW najbliższej względem lokalizacji planowanej inwestycji. Czwarta odsłona programu zaplanowana jest na pierwszy kwartał 2022 roku, nie znamy jednak jeszcze konkretnych dat składania wniosków.

Mimo niekorzystnych zmian w rozliczeniach fotowoltaika w 2022 roku nadal jest sposobem na oszczędność. Natomiast program Mój Prąd 4.0 to mimo mniejszej kwoty maksymalnej dofinansowania to nadal istotne wsparcie. Warto również podkreślić fakt, że Mój Prąd 2022 to program bardziej rozbudowany niż poprzednie edycje. Przykładowo możliwość uzyskania dofinansowania na stację ładowania samochodu elektrycznego to nowość, która pojawiła się dzięki zmianom w Mój Prąd 2022.