Program „Moje Ciepło” 2023 – kto skorzysta i na jakich zasadach?

Program „Moje Ciepło” 2023 jest skierowany do osób indywidualnych, zainteresowanych montażem pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Nabór wniosków rozpoczął się 29 kwietnia 2022 roku i potrwa do ostatniego dnia 2026 lub do wyczerpania środków z budżetu programu. Kto może z niego skorzystać i na jakich zasadach? Ile pieniędzy można dostać i kiedy? O tym przeczytasz w dalszej części tekstu!

Dofinansowanie: Moje Ciepło 2023 – kto może się ubiegać?

Beneficjentami programu „Moje Ciepło” 2023 są osoby prywatne, które instalują jeden z typów pompy ciepła w domu jednorodzinnym. Muszą one spełnić szereg wymagań, a jednym z nich jest montaż urządzenia w nowym budynku. Program ten jest więc skierowany jedynie do właścicieli prywatnych, którzy realizują budowę nowego domu na terenie Polski. Należy przy tym pamiętać, że wniosek składany do NFOŚiGW powinien opiewać na osobę, która jest właścicielem nieruchomości lub widnieje w zapisach księgowych jako nabywca danego lokalu.

Co oznacza pojęcie „nowy budynek”?

Aby skorzystać z programu, należy być właścicielem nowej nieruchomości w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dotacja na pompę ciepła przysługuje wtedy, gdy:

 • budynek jest w trakcie budowy i nie wydano orzeczenia o możliwości rozpoczęcia użytkowania go ani nie zawiadomiono o zakończeniu budowy;
 • budynek jest już użytkowany lub zostały wydane stosowne pozwolenia do jego użytkowania, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku.

Jak widać, program ten działa wstecz i obejmuje również osoby, które już jakiś czas temu zakończyły inwestycję związaną ze wznoszeniem domu jednorodzinnego.

Dom jednorodzinny a dotacja na pompę ciepła – jaka zabudowa?

W kontekście nieruchomości warto również wspomnieć o warunkach zabudowy. Dla kogo przeznaczony jest ten program? Jego beneficjentem może zostać właściciel lub współwłaściciel domu jednorodzinnego. Może w nim znajdować się lokal służący do celów innych niż mieszkalne, jednak musi stanowić maksymalnie 20% powierzchni całego budynku. Poza tym dom może znajdować się w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej, lecz nie może mieć wydzielonych w sobie więcej niż 2 lokali.

W kontekście domu jednorodzinnego konieczne jest również wspomnienie o zapotrzebowaniu na ilość dostarczonej energii do jego ogrzewania. Dofinansowanie „Moje Ciepło” 2023 przysługuje osobom posiadającym budynki mieszkalne o współczynniku Ep na poziomie 63 kWh/m2 w roku. Chodzi o ilość energii nieodnawialnej potrzebnej do zapewnienia lokalowi zasilania dla:

 • C.W.U,
 • ogrzewania,
 • chłodzenia,
 • oświetlenia,
 • zasilania urządzeń elektrycznych.

Próg 63 kWh/m2 x rok obowiązuje jedynie w 2022 roku. W kolejnych latach będzie on obniżony do 55 kWh/m2 x rok.

Program „Moje Ciepło” a jego założenia

Czym charakteryzuje się program „Moje Ciepło”? Jego celem jest skierowanie większej uwagi na odnawialne źródła energii. Dzięki temu w nowych budynkach jednorodzinnych możliwe będzie spełnienie wysokich wymagań dotyczących niskiej emisji szkodliwych dla środowiska gazów. Według zasad programu dofinansowaniem zostaną objęte koszty kwalifikowane zakupu i montażu pompy ciepła wraz z wyposażeniem. Co ważne, dofinansowanie „Moje Ciepło” 2023 jest realizowane po zakończonej inwestycji montażu źródła ciepła. Oznacza to, że beneficjenci otrzymają zwrot kosztów, podobnie jak to ma miejsce w innych programach rządowych np. „Czyste Powietrze”.

Jak wskazują osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektu, budżet ma zapewnić indywidualnym odbiorcom ponad 57 tysięcy sztuk pomp ciepła. Dzięki temu zostaną osiągnięte następujące cele:

 1. wzrost udziału ekologicznych źródeł ogrzewania w domach jednorodzinnych;
 2. podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącego użytkowania niskoemisyjnych źródeł ciepła na potrzeby ogrzewania domów jednorodzinnych;
 3. popularyzacja pomp ciepła.

Jaka jest wysokość dofinansowania na pompę ciepła?

Dzięki skorzystaniu z projektu „Moje Ciepło” 2023 będzie można uzyskać maksymalnie 30% (lub 45% w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny) zwrotu kosztów kwalifikowanych. Są jednak pewne warunki dodatkowe, o których należy pamiętać przed podjęciem decyzji o wyborze źródła ciepła. Według organizatorów projektu pompa ciepła gruntowa jest zdecydowanie lepszym wyborem, dlatego można uzyskać na nią maksymalnie 21 tysięcy złotych zwrotu kosztów kwalifikowanych. Jeśli w grę wchodzi powietrzna pompa ciepła, wartość zwrotu również będzie wynosiła 30%, jednak nie więcej niż 7 tysięcy złotych całej sumy kosztów kwalifikowanych.

Czym są koszty kwalifikowane w programie „Moje Ciepło” 2023?

W prostych słowach koszty kwalifikowane to inaczej wszystkie wydatki refundowane z programu „Moje Ciepło” w 2023. W ich skład wchodzą:

 • zakup pompy ciepła oraz jej montaż,
 • zakup i montaż buforów oraz zbiorników c.w.u.,
 • koszty związane z opracowaniem dokumentacji energetycznej budynku (nie więcej niż 5% całych kosztów kwalifikowanych).

Należy przy tym pamiętać, że dotacja na pompę ciepła jest zatwierdzona wtedy, gdy inwestor już ją zainstalował i poniósł pierwsze koszty udokumentowane np. na fakturze. Konieczne jest więc nie tylko wydanie środków finansowych na zakup, ale również zakończenie inwestycji oraz uruchomienie systemu. Co bardzo ważne, pompa ciepła, która działa jedynie na potrzeby c.w.u. nie jest objęta dofinansowaniem.

Jakie pompy ciepła mogą zostać dofinansowane z programu „Moje Ciepło”?

Jak wspomniano wyżej, z programu wyłączone są urządzenia działające jedynie do podgrzewania wody użytkowej. Jednak pozostałe pompy ciepła mogą brać udział w projekcie i zostać objęte zwrotem kosztów. Zaliczają się do nich następujące elementy wraz z osprzętem:

 • pompa ciepła gruntowa (woda/woda lub grunt/woda),
 • pompa ciepła typu powietrze/woda,
 • pompa ciepła typu powietrze/powietrze.

Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przy refundacji kosztów jest efektywność energetyczna samego urządzenia. Objęte programem są pompy powietrza, które mają efektywność na poziomie:

 • A+ dla urządzeń powietrze/powietrze w klimacie umiarkowanym w systemie centralnym dla budynku;
 • A++ dla urządzeń typu powietrze/woda, woda/woda i grunt/woda przy temperaturze zasilania 55°C.

Udokumentowanie efektywności energetycznej pompy jest możliwe poprzez podanie wartości znajdujących się na naklejce znamionowej. Jeżeli urządzenie jej nie posiada, instalator powinien wydać dokument poświadczający jej parametry, co pozwoli zakwalifikować ją do programu. Ważna jest także data wyprodukowania pompy ciepła – w momencie jej zainstalowania powinna mieć mniej niż 24 miesiące.

Program „Moje Ciepło” a inne dofinansowania rządowe

Ważnym czynnikiem, który jest związany z korzystaniem z pompy ciepła, jest jej zasilanie. Dla uzyskania niezależności energetycznej inwestorzy mogą pokusić się o skorzystanie z dodatkowego programu „Mój Prąd”, który doczekał się 4. edycji. Dzięki temu osoba prywatna może zainstalować pompę ciepła oraz skorzystać z refundacji kosztów na mikroinstalację fotowoltaiczną. W drugim z wymienionych projektów zwrot kosztów kwalifikowanych przysługujących inwestorowi wynosi 50%. Uzależniony jest jednak od zakresu inwestycji oraz skorzystania z jednego z dwóch rodzajów rozliczeń energii – systemu opustów i net-billingu.

Dwa programy a rozliczenie kosztów kwalifikowanych

Opcja skorzystania z dwóch projektów rządowych jednocześnie może być kusząca. Trzeba jednak pamiętać o założeniach związanych z uwzględnieniem kosztów kwalifikowanych. W obu programach można skorzystać z dofinansowania na dodatkowe elementy inwestycji np. bufory czy zasobniki c.w.u. Regulamin programów zastrzega jednak, że nie ma możliwości rozliczenia kosztów jednego elementu w dwóch programach jednocześnie. W jaki sposób można więc prawidłowo wypełnić wnioski, jeśli chce się skorzystać z obu dofinansowań jednocześnie? Należy w jednym z wniosków zaznaczyć dane urządzenie jako koszt kwalifikowany, a w drugim zmniejszyć kwotę ogólnych kosztów o wartość tego urządzenia.

Jak wypełnić wniosek do programu „Moje Ciepło” 2023?

Do składania wniosków służy generator wniosków o dofinansowanie GWD, który znajduje się tutaj. Sam proces naboru ma charakter ciągły i trwa do ostatniego dnia 2026 roku. Oznacza to, że program zakończy się 31 grudnia 2026 lub wcześniej, jeśli zostaną wyczerpane środki z jego budżetu. Wniosku nie można złożyć pisemnie – jedyny sposób to elektroniczny formularz zawarty na podanej wyżej stronie internetowej. Dla osób, które już wcześniej miały do czynienia z programami rządowymi np. „Mój Prąd” lub „Czyste Powietrze”, sposób wypełniania wniosku nie będzie sprawiał trudności.

Skąd pochodzą środki w programie „Moje Ciepło”?

Głównym źródłem finansowania programu „Moje Ciepło” jest Fundusz Modernizacyjny. To międzynarodowe narzędzie, którego budżet opiera się na rynku praw emisji CO2 krajów członkowskich. Zatwierdzenie wymiany nieefektywnego źródła ciepła w nowych budynkach na pompy ciepła ma podnieść jakość powietrza – przez obniżenie emisji szkodliwych związków pojawiających się wskutek spalania paliw stałych. Łącznie ok. 8,1 mld złotych zostało przyznane na inwestycje w Polsce właśnie z budżetu FM. Cały program „Moje Ciepło” jest wart ok. 600 mln złotych.

Dlaczego warto zainwestować w pompę ciepła?

Program dofinansowań na pompy ciepła nie jest jedyną motywacją do realizacji takiej inwestycji. Co jeszcze może skłaniać do zastąpienia obecnego ogrzewania właśnie systemem z pompą ciepła? Przede wszystkim urządzenie to jest bezemisyjnym źródłem generowania ciepła użytkowego. Warunkiem zerowej emisyjności jest jej zasilanie prądem pochodzącym z odnawialnych źródeł energii np. paneli fotowoltaicznych. Poza tym pompa ciepła jest prosta w montażu i nie zajmuje dużo miejsca. Jest też bezobsługowa, więc można zapomnieć o konieczności ingerowania w proces generowania ciepła. Takie urządzenie jest również bardzo trwałe. Producenci deklarują, że jej żywotność sięga 30 lat. W zasadzie żaden inny kocioł na paliwo stałe nie jest w stanie generować bezawaryjnie ciepła przez tak długi czas.

Jeśli chcesz skorzystać z możliwości, jakie daje program „Moje Ciepło” w 2023 uwzględnij powyższe wskazówki i zasady uzyskania dofinansowania. Dzięki temu możesz oszczędzić mnóstwo środków na rachunkach w ujęciu rocznym.