realizacje

1. Dywilan - 08/2014

Firma Pro-Sun Sp. z o.o. z Łodzi, wespół z partnerem niemieckim – firmą HansesunGmbH  (grupa SIG Solar) oraz firmą TELVID wybudowała w Łodzi dachową elektrownię fotowoltaiczną o mocy 140,76 kWp. Inwestorem jest łódzka firma Dywilan SA, a instalacja powstała na dachu płaskim hali produkcyjnej inwestora w Łodzi. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło w dniu 24 lipca 2014, a inwestycja została oddana do użytku i uruchomiona zgodnie z pierwotnie planowanym terminem – 14 sierpnia 2014. Instalacja została – jako jedna pierwszych tak dużych w Polsce – przyłączona do sieci energetycznej.

Zgodnie z zawartym kontraktem, do budowy elektrowni użyto  :
– 552 szt paneli polikrystalicznych PV SunEarth o mocy 255Wp
i sprawności 15,36%,
– 6 szt. inwerterów Platinum 22000 TLD o mocy 21,6 kW po stronie DC
(max. moc PV 24,0kWp)
– system montażowy na dach płaski o nachyleniu 15st firmy Hartmann
Do komunikacji i monitoringu zastosowany zostanie system Solar Log 2000.

Energia z elektrowni PV przeznaczona zostanie głównie na potrzeby własne inwestora, ew. nadwyżki sprzedawane będą do sieci energetycznej za pośrednictwem własnej stacji trafoSN. Planowana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 139,8 MWh, z 1 kWp mocy planuje się uzyskać energię 993,6 kWh rocznie.

Panele ułożone zostały na powierzchni ok. 2800 m2 (dach płaski).
Na budowę elektrowni PV inwestor uzyskał dofinansowanie z WFOŚ w Łodzi.

niemieckiej firmy Solarnova, jako jej wyłączny przedstawiciel na rynku polskim. Do zabudowy można wykorzystać panele o dowolnej przezierności 20-80% , dowolnym kształcie, rozmiarach i dowolnej kolorystyce – wszystko wg. wymagań klienta.

2. Gmina Nowa Sucha 22,26 kWp – 07/2017 – monitoring instalacji online

3. Gmina Nowosolna 6,6 kWp – 07/2018 – monitoring instalacji online

4. Hydrofornia Żytowice 20,25 kWp – 10/2018 – monitoring instalacji online

5. SP Bratoszewice 12,10 kWp – 05/2019 – monitoring instalacji online

6. SP Niesułków 6,00 kWp 08/2019 – monitoring instalacji online

7. Hydrofornia Rydzyny 21,45 kWp – 11/2019 – monitoring instalacji online

8. Urząd Miejski Stryków 6,19 kWp – 11/2019 – monitoring instalacji online

9. Instalacje na domach jednorodzinnych i firmach w zakresie mocy 5-200kWp – kilkaset realizacji (do 12.2019)

10. Omnikon 45,21 kWp – 02/2021

Realizacja dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 45,21 kWp. Inwestorem jest Omnikon Sp. z o.o., a instalacja powstała na dachu płaskim hali produkcyjnej inwestora w Konstantynowie Łódzkim.

Do budowy elektrowni użyto :
– 137 szt paneli monokrystalicznych Trina Solar TSM-DE06M.08-330 o mocy 330Wp i sprawności 19,30%,
– inwertery Delta RPI M30A oraz Delta RPI M10A
– system montażowy na dach płaski o nachyleniu 15st firmy K2 System
Do komunikacji i monitoringu zastosowany jest system Solar-Log Base100.

Energia z elektrowni PV przeznaczona zostanie głównie na potrzeby własne inwestora, przy blokadzie eksportu do sieci ew. nadwyżek energii.

11. ZW Biliński 199,88 kWp – 05/2021

Realizacja dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 199,88 kWp. Inwestorem jest ZW Biliński Sp. jawna, a instalacja powstała na dachu płaskim i fasadzie hali produkcyjnej inwestora w Konstantynowie Łódzkim.

Do budowy elektrowni użyto :
– 526 szt paneli monokrystalicznych firmy JA Solar Holdings Co., Ltd. JAM60S20-380/MR o mocy 380Wp i sprawności 20,30%,
– inwertery 3 x Delta M70A_260
– system montażowy na dach płaski o nachyleniu 15st firmy K2 System oraz system na fasadę.
Do komunikacji i monitoringu zastosowany jest system Solar-Log Base2000.

Energia z elektrowni PV przeznaczona zostanie głównie na potrzeby własne inwestora, przy blokadzie eksportu do sieci ew. nadwyżek energii.

12. MAWOS 49,40 kWp – 05/2021 – monitoring instalacji online

Realizacja dachowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 49,40 kWp. Inwestorem jest MAWOS Sp. z o.o., a instalacja powstała na dachach płaskich budynku biurowego oraz budynku hali produkcyjnej inwestora w Łodzi.

Do budowy elektrowni użyto :
– 130 szt paneli monokrystalicznych firmy JA Solar Holdings Co., Ltd. JAM60S20-380/MR o mocy 380Wp i sprawności 20,30%,
– inwertery : SolarEdge SE27.6K oraz SE15K
– system optymalizotorów zacienienia P401 oraz P801
– system montażowy na dach płaski o nachyleniu 15st firmy K2 System .
Do komunikacji i monitoringu zastosowany jest system SolarEdge.

Energia z elektrowni PV przeznaczona zostanie głównie na potrzeby własne inwestora, a ew. nadwyżki energii sprzedawane będą do sieci energetycznej.