Program „Ciepłe Mieszkanie” – szczegóły dofinansowania

Wśród najnowszych projektów wspierających poprawę efektywności energetycznej obiektów budowlanych na pierwszy plan wysuwa się program „Ciepłe Mieszkanie”. Zakłada on udzielanie dofinansowań na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację w budynkach wielorodzinnych. Sprawdź, jakie są zasady przydzielania dotacji, kto może się o nie ubiegać i ile może dostać.

Na czym polega program „Ciepłe Mieszkanie”?

„Ciepłe Mieszkanie” to jeden z najnowszych projektów wsparcia poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Tym razem mamy do czynienia z programem przeznaczonym dla mieszkańców lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W praktyce program „Ciepłe Mieszkanie” stanowi część działającego od wielu lat projektu „Czyste Powietrze”, którego głównym zadaniem jest poprawa jakości powietrza w Polsce.

Pierwszy nabór do „Ciepłego Mieszkania” odbył się w 2022 roku i został zakończony. Zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanie było bardzo duże. Dofinansowanie „Ciepłe Mieszkanie” udzielone uczestnikom pierwszego naboru ma wynieść w sumie ponad 746 mln zł. Dotacje zostaną rozdzielone pomiędzy około 33 tys. lokali mieszkalnych, przy czym wnioskodawcy to zarówno osoby prywatne, w tym właściciele i najemcy lokali, jak i wspólnoty mieszkaniowe.

W 2023 roku, a konkretnie 29 września, rozpoczął się drugi nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Budżet programu zasilono kwotą 1,75 mld zł. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, o jakie kwoty mogą się starać pojedynczy wnioskodawcy i na co można je przeznaczyć.

josh-appel-NeTPASr-bmQ-unsplash

Na czym polega program „Ciepłe Mieszkanie”?

„Ciepłe Mieszkanie” to jeden z najnowszych projektów wsparcia poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Tym razem mamy do czynienia z programem przeznaczonym dla mieszkańców lokali znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W praktyce program „Ciepłe Mieszkanie” stanowi część działającego od wielu lat projektu „Czyste Powietrze”, którego głównym zadaniem jest poprawa jakości powietrza w Polsce.

Pierwszy nabór do „Ciepłego Mieszkania” odbył się w 2022 roku i został zakończony. Zgodnie z oczekiwaniami zainteresowanie było bardzo duże. Dofinansowanie „Ciepłe Mieszkanie” udzielone uczestnikom pierwszego naboru ma wynieść w sumie ponad 746 mln zł. Dotacje zostaną rozdzielone pomiędzy około 33 tys. lokali mieszkalnych, przy czym wnioskodawcy to zarówno osoby prywatne, w tym właściciele i najemcy lokali, jak i wspólnoty mieszkaniowe.

W 2023 roku, a konkretnie 29 września, rozpoczął się drugi nabór do programu „Ciepłe Mieszkanie”. Budżet programu zasilono kwotą 1,75 mld zł. W dalszej części tekstu wyjaśniamy, o jakie kwoty mogą się starać pojedynczy wnioskodawcy i na co można je przeznaczyć.

Na co jest dofinansowanie „Ciepłe Mieszkanie”?

„Ciepłe Mieszkanie” to projekt przewidujący dofinansowanie na działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych. Warto zaznaczyć, że program jest podzielony na dwie części.

Pierwsza część projektu „Ciepłe Mieszkanie” to dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł energii. Konkretnie można ubiegać się o pieniądze na demontaż źródeł ciepła na paliwa stałe klasyfikowane poniżej klasy 5. Natomiast za efektywne źródła ciepła, które mogą zostać sfinansowane w ramach projektu, uznaje się:

 • kocioł na pellet o podwyższonym standardzie,
 • system ogrzewania elektrycznego,
 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • pompę ciepła.

Jeśli zdecydujesz się na wymianę nieefektywnego źródła energii, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Zajmujemy się sprzedażą i montażem grzejników energooszczędnych, a także kotłów elektrodowych. Naszą specjalizacją są również pompy ciepła. Stawiamy na powietrzne pompy ciepła wyróżniające się niskim kosztem zakupu i montażu, dużą efektywnością działania oraz niewielkimi kosztami eksploatacji.

Jak wspomnieliśmy już wcześniej, program „Ciepłe Mieszkanie” składa się z dwóch części. Powyżej opisaliśmy pierwszy segment, czyli dotacje na wymianę nieefektywnych źródeł energii. Skorzystanie z tej opcji uprawnia do wzięcia udziału również w drugiej części projektu, a mianowicie umożliwia skorzystanie z dofinansowania na kolejne działania prowadzące do poprawy efektywności obiektu mieszkalnego. Osoby prywatne mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na:

 • montaż wentylacji z rekuperacją,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na szczelniejszą,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej.

O dofinansowanie „Ciepłe Mieszkanie” mogą ubiegać się także wspólnoty mieszkaniowe, a więc najczęściej podmioty zarządzające całym budynkiem. Ze względu na odmienne potrzeby pojedynczych właścicieli mieszkań i potrzeby wspólnot dla wnioskodawców z każdej z tych grup przygotowano nieco inny zakres inwestycji, które mogą być współfinansowane ze środków z programu. Wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na wsparcie w następującym zakresie:

 • wymiana nieefektywnej instalacji c.w.u.,
 • wymiana centralnego ogrzewania,
 • instalacja wentylacji z rekuperacją,
 • montaż mikroinstalacji solarnej,
 • poprawa właściwości termicznych przegród budowlanych,
 • przygotowanie dokumentacji projektowej.

Służymy wsparciem zarówno osobom prywatnym, jak i wspólnotom mieszkaniowym, które pragną skorzystać z programu „Ciepłe Mieszkanie”. Oferujemy między innymi wymienione wcześniej kotły elektrodowe stanowiące energooszczędne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie ogrzewania niewielkich obiektów mieszkalnych. Oczywiście montujemy również panele fotowoltaiczne, a także tworzymy efektywne połączenia fotowoltaiki z pompami ciepła. Rzecz jasna pomagamy również w kwestiach formalnych, zarówno w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej, jak i ubiegania się o dofinansowania.

pexels-zetong-li-1784577

Kto może skorzystać z programu „Ciepłe Mieszkanie”?

„Ciepłe Mieszkanie” to projekt, który powstał dla użytkowników mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

 • właściciele lokali,
 • najemcy lokali znajdujących się w posiadaniu gmin,
 • wspólnoty mieszkaniowe liczące od 3 do 7 mieszkań.

Podsumowując powyższe podpunkty, śmiało można stwierdzić, że dofinansowanie „Ciepłe Mieszkanie” przysługuje w zasadzie wszystkim lokalom w budynkach wielorodzinnych, których efektywność energetyczna wymaga poprawy. Niemniej nie każdy otrzyma wsparcie w takim samym wymiarze. Po pierwsze wykorzystanie pełnego potencjału programu wymaga przeprowadzenia zarówno wymiany źródła ciepła, jak i kompleksowych prac termomodernizacyjnych. W niektórych przypadkach konieczny jest też montaż fotowoltaiki i pomp ciepła. Ponadto w grę wchodzą również progi dochodowe. Temat wysokości możliwego do uzyskania dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” wyjaśniamy w kolejnych paragrafach.

Ile wynosi dofinansowanie „Ciepłe Mieszkanie”?

Kwota maksymalnego możliwego do uzyskania dofinansowania z programu „Ciepłe Mieszkanie” jest uzależniona od dochodów wnioskodawcy. Dla osób prywatnych ustanowiono następujące progi dochodowe:

 • 135 tys. zł rocznie – spełnienie tego wymogu dochodowego jest niezbędne, aby wniosek o dofinansowanie „Ciepłe Mieszkanie” był w ogóle rozpatrywany. Wnioskodawca może się ubiegać o dotację w wysokości do 16,5 tys. zł pod warunkiem, że kwota ta nie stanowi więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W gminach o najwyższym poziomie zanieczyszczenia powietrza maksymalna kwota wzrasta do 19 tys. zł stanowiących nie więcej niż 35% kosztów kwalifikowanych;
 • 1894 zł miesięcznie na jednego członka gospodarstwa domowego – spełnienie wymogu drugiego progu dochodowego uprawnia do odebrania wsparcia w wysokości nawet 27,5 tys. zł, przy czym kwota nie może przekraczać 60% kosztów kwalifikowanych. W najbardziej zanieczyszczonych gminach jest dostępne 19,5 tys. zł na jednego wnioskodawcę, jednak nie więcej niż 65% kosztów kwalifikowanych;
 • 1090 zł miesięcznie na jednego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych i 1526 zł w gospodarstwach jednoosobowych – każdy, kogo dochód plasuje się poniżej najniższego progu dochodowego określonego w zasadach programu „Ciepłe Mieszkanie”, może otrzymać nawet 41 tys. zł, a w najbardziej zanieczyszczonych gminach do 43,9 tys. zł. W pierwszym przypadku kwota może stanowić do 90% kosztów kwalifikowanych, a w drugim do 95%.

Zasady przydzielania kwot wspólnotom mieszkaniowym są nieco inne. Wysokość maksymalnego dofinansowania jest w tym przypadku uzależniona wyłącznie do zakresu, w jakim wnioskodawca planuje skorzystać z dotacji:

 • termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła – maksymalne dofinansowanie to 150 tys. zł,
 • termomodernizacja oraz wymiana źródła ciepła – wnioskodawca może otrzymać nawet 350 tys. zł,
 • termomodernizacja, wymiana źródła ciepła oraz inwestycja w fotowoltaikę i pompę ciepła – decyzja o skorzystaniu z dotacji na wszystkie kwalifikowalne inwestycje pozwala wnioskować o 375 tys. zł. Rezygnacja z pompy ciepła powoduje obniżenie kwoty maksymalnej do 360 tys. zł.

Jak skorzystać z dotacji „Ciepłe Mieszkanie”?

Dotacje z programu „Ciepłe Mieszkanie” pochodzą z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jednak bezpośrednią obsługą projektu zajmuje się w poszczególnych województwach odpowiedni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który z kolei przeznacza środki do gmin. Tym samym każdy, kto chce skorzystać ze wsparcia w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, powinien złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie gminy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że 29.09.2023 r. rozpoczął się drugi nabór do programu. Odbieranie wniosków o dotację ma się zakończyć najpóźniej 31.01.2024 r., natomiast okres kwalifikowalności zakończy się 31.12.2025 r. Projekt zakłada, że wszystkie wypłaty zostaną zrealizowane najpóźniej do 31.12.2026 r.

„Ciepłe Mieszkanie” to szansa dla mieszkańców i niektórych najemców budynków wielorodzinnych, a także wspólnot mieszkaniowych na uzyskanie wysokiego dofinansowania wspierającego poprawę efektywności energetycznej obiektu. Warto zaplanować odpowiednie prace remontowe i złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami – chętnie pomożemy!